wftuyrkl

Piata

Vega Chemicals SRL

SC Vega Chemicals SRL

Activitatea Vega Chemicals este împãrtitã dupã cum urmeazã:

• importul de materii prime pentru industria chimicã si petrochimicã.
• exportul de produse chimice si petrochimice.

Ne axam in special pe piata din Europa si Asia.